Nửa đầu năm 2023 đối với NHÀ TUI decor là những thử thách lớn cho tất cả thành viên của công ty, khi tình hình kinh tế chung gặp nhiều biến động với các đợt cắt giảm nhân sự "khủng" của nhiều công ty lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của NHÀ TUI decor cũng như khiến các thành viên công ty lo lắng, hoang mang. Nhưng thay vì lựa chọn cắt giảm chi phí vận hành hay đội ngũ nhân viên của mình, NHÀ TUI decor tiếp tục tập trung vào các chiến lược phát triển con người, giúp đội ngũ không chỉ được an tâm làm việc mà luôn được khuyến khích học hỏi, bứt phá các giới hạn của bản thân.
NHÀ TUI decor luôn hy vọng có thể xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, để mỗi nhân viên của NHÀ TUI decor lại tiếp tục có thể hỗ trợ khách hàng kiến tạo các không gian làm việc hạnh phúc, và để cùng nhau chúng tạo góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn - embellish your Home
 
NHA TUI decor - embellish your Home!
☎ Hotline HCMC - 0938 644 357
☎ Hotline Hanoi - 089 899 6357 | 0948 602 809