Giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp là nguồn nhân sự chất lượng, “Đủ tâm đủ tầm”
Sự thành công của NHÀ TUI decor ở thời điểm hiện tại đến từ sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Công ty. NHÀ TUI decor hiểu rằng Giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp là nguồn nhân sự chất lượng, “Đủ tâm đủ tầm”. Do đó, Công ty rất chú trọng đến chính sách đãi ngộ cũng như quan tâm đến đời sống của các thành viên gia đình NHÀ TUI decor với phương châm tạo cho mỗi thành viên một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”
NHA TUI decor - embellish your Home!
Hotline HCMC - 0938 644 357
Hotline Hanoi - 089 899 6357 | 0948 602 809
Address 1: 21 Street 62, Thao Dien, Thu Duc City, HCMC
Address 2: 141 Alley 189 Hoang Hoa Tham, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi
Address 3: 52-54 Tran An Tu, Quy Nhon City, Binh Dinh