Thông thường nhatuidecor.com sẽ giao hàng cho khách hàng trong khoảng 03-07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn vài ngày làm việc, nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

  • Nhân viên nhatuidecor.com liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.
  • Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
  • Số lượng đơn hàng của nhatuidecor.com tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
  • Đối tác cung cấp hàng cho nhatuidecor.com chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại Về phí vận chuyển, nhatuidecor.com tùy vào khoảng cách địa lý mà chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển khác nhau và sẽ thông báo cho Quý khách khi Quý khách đặt hàng.